Loading...
Style

Donate R20 to support the Theatre Benevolent Fund March 1-31 @TBFofSA

The Theatre Benevolent Fund (TBF) serves as the entire Arts and Entertainment Industry’s only charitable organisation.

The TBF has been in existence for some 53 years and is a registered Public Benefit Organisation ( PBO number 930 000 322) with 18A tax certification.

All income is derived solely from voluntary and corporate donations, bequests and fund raising initiatives. Board members of the TBF are all volunteers, receiving no salaries whatsoever. The daily running of the TBF is operated from Board members’ private homes utilising their personal technology. The TBF aim to keep their running costs as limited as possible, enabling them to utilise funds received directly to those in desperate need.

All professionals working in any or having worked in the Performing Arts at any stage are automatically aligned with this help fund. No membership fees apply.

These professions include every discipline and skill within the broader performing Arts sphere : administrative , publicity, marketing, production, technical, creative , all Arts media , all genres , all mediums .

The Theatre Benevolent Fund is non aligned and non political and mainly focuses on providing permanent financial assistance to professional Arts individuals who find themselves destitute due to old age and ill health. These individuals have no-one else to care for them.

The TBF also provides financial assistance to those who find themselves in financial distress due to unforeseen high medical costs. This also includes their legal dependents. The TBF has often contributed to the payment of funerals for destitute colleagues.

All requests for assistance are carefully investigated and constantly monitored. The TBF’s treasurer is a registered financial professional.

Demonstrate your appreciation for those who have entertained you – both in the spotlight and behind the scenes by donating to the TBF. Your contribution is the applause which could save a life.

Visit www.tbf-sa.co.za.

Afrikaans version

Die Teater Bystand Fonds

Teater Bystand Fonds sms lyn -1-31 Maart 2016 . Sms TBF na 40770, skenk R20

Die Teater Bystand Fonds dien as die ganse Kunste en Vermaak bedryf se enigste hulpfonds. Die TBF bestaan al bykans 53 jaar en is ‘n Geregistreerde publieke dienslewerings organisasie ( PBO nr 930 000 322) met 18A belasting aftrekking. Alle fondse word verkry vanuit donasies en fondsinsameling inisiatiewe. TBF raadslede is almal vrywilligers en geen salarisse word ontvang nie. Die besigheid van die TBF word vanuit raadslede se eie huise bedryf , met hul persoonlike tegnologie. Die organisasie se bedryfkostes word dus tot die minimum beperk, sodat fondse direk na die hulpbehoewendes gaan. Die Organisasie is a-polities en nie gekoppel aan enige ander instansie nie. Die TBF spits hul veral toe om permanente finansiële hulp te verleen aan behoeftige, ernstige siek , brandarm bejaardes wat eens op ‘n professionele basis in die Kunste en Vermaakbedryf gewerk het ; en nou niemand het om na hul om te sien nie. Die TBF gee ook finansiële bystand aan diegene binne die bedryf, wat agv onverwagse mediese onkostes in nood verkeer. Dit sluit die wettiglike afhanklikes van die beroepspersoon in. Waar nodig, help die TBF ook om vir begrafnisse te betaal. Alle beroepe binne die Uitvoerende Kunste – van tegnies, administratief , produksie, kreatief, tot media en als tussenin word gedek.

Alle beroepsmense binne die Uitvoerende Kunste is outomaties deel van die TBF – daar word geen ledegeld gevra nie.

Alle versoeke vir hulp word volledig ondersoek en deurgaans gemonitor. Die TBF se tessourier is ‘n geregistreerde Finansiële beroepspersoon. Die identiteite van die persone wat deur die TBF gesteun word, bly konfidensieël, soos in die mandaat van die TBF vervat. Ons behoeftiges het jou vir dekades voor en agter die skerms vermaak – dit is nou jou kans om hulle te bedank.

Jou finansiële bydra is die applous wat ‘n lewe kan red.

Besoek www.tbf-sa.co.za.

Editor's choice